Aýratyn

Maşynlar

WD200 +

WD200 + ýokary tizlikli inkjet tehnologiýasyny, daşky gurşawa esaslanýan syýa ulanýar.Has ýokary takyklyk we has ýokary önümçilik tizligi, 600 * 200dpi bilen 1,8m / s, 600 * 300dpi bilen 1,2m / s, 600 * 600dpi bilen 0.7m / s bolup biler.

WONDER bilen durmuş ajaýyp

Sag saýlamakdan we düzmekden
Görnükli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etjek işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

“Şençzhenen Wonder Printing System Co., Ltd.” gasynlanan sanly çap ediş enjamynyň hünärmen öndürijisidir.Ajaýyp sanly printerleri bölmek bolar: Muti Pass kiçi partiýa çap etmek üçin sanly çap ediş maşyn seriýasyny we dürli syýa çap ediş usullary ýaly uly tertipli “Single Pass” ýokary tizlikli sanly çap maşyn seriýasyny gözden geçirýär.Şeýle hem, müşderilere dürli çap ediş effektlerine görä dürli syýa görnüşleri hökmünde suw esasly syýa sanly printerler we UV syýa reňkli sanly printerler ýaly bölünip bilner.

ýakynda

HABARLAR

 • 2021 Ajaýyp täze önüm çykaryş konferensiýasy we 10 ýyllyk ýubileý dabarasy doly üstünlik gazandy

  18-nji noýabrda, 2021 Wonder täze önüm çykaryş konferensiýasy we on hepdelik baýramçylyk Şençzhenen şäherinde üstünlikli tamamlandy.Täze gözleg, geljege serediň.2021 Ajaýyp täze önüm çykaryş konferensiýasy Soňky on ýylda Wonder müşderilere akyl ýetirmegi maksat edinýär ...

 • “Wonder” we “Epson” -yň täze önümleri geň galdyryjy görnüşde satuwa çykaryldy we serginiň satuwy 30 milliondan geçdi!

  2021 SinoCorrugated sergisi 17-nji iýulda, 2021-nji ýylda Hytaýyň gasynlanan halkara sergisi Şanhaý täze halkara sergi merkezinde ajaýyp tamamlandy.Sekizinji serginiň şol döwründe, guramaçynyň deslapky statistikasyna görä, 90,000-den gowrak hünärmen alyjy gatnaşýar ...

 • Gasynlanan sanly printerleri nädip saýlamaly?

  Dogry sanly gasynlanan guty çap enjamlaryny nädip saýlamaly?Gaplaýyş çaphana pudagynyň ösüş ýagdaýy Halkara bazar gözleg instituty Smithers Peel institutynyň soňky gözleg hasabatyna görä, ...

 • Wonder Single Pass sanly çap ediş enjamy, Sino 2020-de görkezilen ýokary tizlikli süýşüriş ulgamyny birleşdirýär!

  2020-nji ýylyň 24-nji iýulynda üç günlük Sino gasynlanan Günorta sergi Guangdong häzirki zaman halkara sergi merkezinde ajaýyp tamamlandy we üstünlikli tamamlandy.Epidemiýa gowşandan soň ilkinji gaplaýyş pudagy sergisi hökmünde epidemiýa ösüşçileri saklap bilmez ...

 • [Fokus] Wonder, gasynlanan sanly çaphana tehnologiýasynyň başynda ýöräp barýar!

  2007-nji ýylyň başynda Şençzhenen Wonder Printing System Co., Ltd. (mundan beýläk "Wonder" diýilýär) esaslandyryjysy Zhao Jiang käbir adaty çaphanalar bilen habarlaşandan soň olaryň hemmesiniň ...