Biz hakda

Biz hakda

“Dongfang Precision Group” -yň eýeçiligi

www.df-global.cn/Ecnindex.html

“Şençzhenen Wonder Printing System Co., Ltd.” gasynlanan sanly çaphana maşynynyň professional öndürijisidir.Ajaýyp sanly printerleri bölmek bolar: Muti Pass kiçi partiýa çap etmek üçin sanly çap ediji maşyn seriýasyny we dürli syýa çap etmegiň usullary ýaly uly tertipli “Single Pass” ýokary tizlikli sanly çap maşyn seriýasyny gözden geçirýär.Mundan başga-da, müşderilere dürli çap effektlerine görä dürli syýa görnüşleri hökmünde suw esasly syýa sanly printerler we UV syýa reňkli sanly printerler bölünip bilner.

Müşderiniň islegini has-da çözmek, hyzmatlarymyzy we programmalarymyzy gowulandyrmak üçin Şençzhenen Wonder elmydama dürli desgalary ösdürmegi dowam etdirýär, şol sanda Awtomatiki Vanish Çap ediş ulgamy WDGY250 we ş.m.WDKC310 awtomatiki kesmek we ýasamak we süýşüriji skor ulgamy;ýörite suw esasly boýag syýa, UV kabel syýa, aýna örtük ýok bolýar we ş.m.

Prhli printerler Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Latyn Amerikasynyň, Europeewropanyň we beýlekileriň ýurtlaryna eksport edilen CEewropa CE şahadatnamasyny eýýäm geçýärler.Wonder müşderimiziň daşky gurşaw meselelerini we önümçilik netijeliligi meselelerini biziň ugrumyz üçin çözer, müşderilere hemişe has ekologiýa energiýasy, has durnukly we has netijeli gaplama çap ulgamy bilen üpjün eder.

Wonder ştab-kwartirasynda satuwdan soňky 20-den gowrak topar bar we dürli sebitlerde we ýurtlarda ofislerde satuwdan soňky hyzmat işgärleri bar.24 sagat onlaýn hyzmat, müşderiler zerur bolanda uzaklyga görä 48 sagadyň dowamynda gelip bilerler.Mundan başga-da, enjamyň ýerleşýän ýerinde ýa-da Wonder zawodynda ýerleşip biljek ýörite enjamlary gurnamak boýunça okuw hyzmaty bar.
Döredileli bäri 1000-den gowrak maşyn dürli ýurtlara satyldy.Bu satuwlaryň köpüsi köne müşderiler tarapyndan satyn alynýar we täzeden girizilýär.Köp kompaniýalarda 3-6 sany ajaýyp enjam bar, käbiri onlarça bolup, satyn almagy dowam etdirýärler.Içerde we daşary ýurtlarda belli karton kompaniýalary: OJI Prince Group, SCG Group, YongfengYu, Shanying, Wangying Packaging, Hexing Packaging, Zhenglong Packaging, Lijia Packaging, Heshan Lilian, Zhangzhou Tianchen, Sýamen Sanhe Xingye, Wenling Forest Packaging, Pinghu Jingxing Packaging we ş.m. Wonder-iň köne müşderileri.

kompaniýa img2

Zawod gezelenji

kompaniýa img14
kompaniýa img15
kompaniýa img16
kompaniýa img17
kompaniýa img18
kompaniýa img11
kompaniýa img19
kompaniýa img6
kompaniýa img9

Şahadatnama

zhengshu8
zhengshu5
cof_vivi
zhengshu4
zhengshu1
cof_vivi
Zhengshu3
zhengshu2
Zhengshu9
zhengshu10
Zhengshu11
Zhengshu12