Biz hakda

Biz hakda

“Dongfang Precision Group” -yň eýeçiligi

www.df-global.cn/Ecnindex.html

“DongFang Precision Group” -yň agzasy Şençzhenen Wonder, sanly çap enjamlaryny professional öndüriji we milli ýokary tehnologiýaly kärhana.2011-nji ýylda döredilen, müşderilere ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, ýokary netijelilik we tygşytly sanly çaphana enjamlary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Gasynlanan kiçi göwrümli çap etmek üçin “Muti Pass” sanly metbugatyny, gasynlanan uly, orta we kiçi sargytlar üçin “Single Pass” sanly metbugatyny we rulon materiallary üçin “Single Pass” sanly deslapky çap etmek üçin işe girizdik. Müşderilere doly maglumat beriň sanly çap çözgütleriniň diapazony.

Bu aralykda, Şençzhenen Wonder mahabat, öý bezegi, gurluşyk materiallary we beýleki ugurlar üçin sanly çap enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak üçin möhüm taslamalary täzeden döretdi we dürli görnüşli sanly çap enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar.Tekiz we rulon görnüşleri ýaly ýokary tizlikli sanly çaphana enjamlary.Tekiz modeller alýuminiý gussetler, aýna, keramiki plitkalar, metal plitalar, akril tagtalar, pp plitalar we ş.m. ýaly materiallar üçin ulanylyp bilner: rulondan ýasalan modeller: Gasynlanan kagyz, beden stikerleri, ýeňil guty mata, PVC reňkli film, bezeg kagyzy, metal rulonlar we ş.m. machineshli maşynlar müşderileriň hakyky isleglerine görä düzülip bilner.

Häzirki wagtda “Wonder” enjamlary Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Latyn Amerikasy we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda 1300-den gowrak enjam işleýär.Karton zawody üçin diňe bir gymmatlyk döretmegi dowam etdirmek bilen çäklenmän, ahyrky ulanyjylaryň şahsylaşdyrylan gaplamasy üçin her dürli adatdan daşary zatlary döredýär!

kompaniýa img2

Zawod gezelenji

kompaniýa img14
kompaniýa img15
kompaniýa img16
kompaniýa img17
kompaniýa img18
kompaniýa img11
kompaniýa img19
kompaniýa img6
kompaniýa img9

Şahadatnama

zhengshu8
zhengshu5
cof_vivi
zhengshu4
zhengshu1
cof_vivi
Zhengshu3
zhengshu2
zhengshu9
zhengshu10
Zhengshu11
zhengshu12