Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” üstünlikli işe başlady

Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” -yň ilkinji goşa diwar Pro / Line 2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Foshan şäheriniň Sanşui şäherinde üstünlikli guruldy. Taslamanyň konfigurasiýasy iş giňligi 2,5 m we iş tizligi 300mpm çenli PRO / LINE.

zsdg

Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” -yň ilkinji goşa diwar Pro / Line 2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Foshan şäheriniň Sanşui şäherinde üstünlikli guruldy. Taslamanyň konfigurasiýasy iş giňligi 2,5 m we iş tizligi 300mpm çenli PRO / LINE.

stegsx

Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” -yň ilkinji goşa diwar Pro / Line 2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Foshan şäheriniň Sanşui şäherinde üstünlikli guruldy. Taslamanyň konfigurasiýasy iş giňligi 2,5 m we iş tizligi 300mpm çenli PRO / LINE.

df

Kagyz senagatynyň çig kagyz agramyna we ýygy-ýygydan üýtgeýän sargytlaryň zerurlygyna üns berýän we işçi güýji çalt ýokarlanýan häzirki ýagdaýda Fosber tarapyndan döredilen PRO / LINE çygly önümi Jinfeng-e önümiň hilini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder. we zähmet çykdajylaryny azaltmak.

xcdf

Kagyz senagatynyň çig kagyz agramyna we ýygy-ýygydan üýtgeýän sargytlaryň zerurlygyna üns berýän we işçi güýji çalt ýokarlanýan häzirki ýagdaýda Fosber tarapyndan döredilen PRO / LINE çygly önümi Jinfeng-e önümiň hilini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder. we zähmet çykdajylaryny azaltmak.

xdrg


Iş wagty: 28-2022-nji mart