Suratkeş ýaly reňkli karton gutulary çap ediň, ýöne welosiped sürmek ýaly aňsat öndüriň

xdrfd (1)

Müşderileriňiz üçin çeper eserler ýaly ajaýyp we gatlakly ýokary derejeli gaplamalary dizaýn edip we çap edip biljekdigiňizi, önümçilik prosesi welosiped sürmek ýaly ýönekeýdigini göz öňüne getirip gördüňizmi?

xdrfd (2)

Şençzhenen WDUV200-128A ++ SingIe Pass ýokary tizlikli gasynlanan sanly çaphana maşynynyň fiziki salgylanma takyklygyny 600dpi-den 1200dpi-a çenli ýokarlandyrdy we önümçilik tizligi 150 m / min.Bir maşyn tizligiň we takyklygyň ajaýyp utgaşmasyna düşünýär, adaty reňk çap etmek we gaplamak bazarynyň takmynan 70% -i şeýlelik bilen innowasiýa iş mümkinçiliklerini döretdi.

Senagatyň başynda durýan UV gasynlanan karton üçin bu ýokary tizlikli sanly çap ediş maşynynyň çap giňligi 800mm.Elbetde, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Sanly inkjet çaphana tehnologiýasyny kabul edýär we 128 Ricoh senagat derejeli çap kellesi bilen enjamlaşdyrylýar, 1200dpi fiziki ölçeg takyklygyna ýetýär, köp wezipeli sargytlar maşyn saklamazdan, üýtgeýän maglumat funksiýasyny goldaýan, goşmaça ERP dok portuny we doly awtomatiki kabul ediş derejesini ýokarlandyrmazdan yzygiderli çap edilip bilner. iýmitlendirmek;güýçli ýelmeýän we ýokary ýalpyldawuk UV syýa materialyny ulanyp, bir maşyn sary we ak mal kartoçkasy, örtülen kagyz we ş.m. ýaly dürli materiallaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler;CMYK ýa-da CMYK + W inkjet çap etmek re modeimi saýlanyp bilner we ýokary hilli çap ediş effekti adaty reňkli reňk bilen deňeşdirilýär.

xdrfd (3)

Şençzhenen Wonder tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen WDUV200-128A ++ SingIe Pass ýokary tizlikli UV gasynlanan sanly çap ediş enjamy, ýokary hilli we ýokary tizligiň ajaýyp kombinasiýasyny durmuşa geçirip, reňk çap etmegiň we sanly işlemegiň amatly täsirine eýe.Recentlyakynda bu täze modeliň ilkinji enjamlary üstünlikli işlemegine sabyrsyzlyk bilen içerki gaplaýyş zawodynda öndürildi.Tehnologiýa tükeniksiz, sanly aragatnaşyk Wonder!


Iş wagty: 26-2022-nji aprel