WD250-12A + Gasynlanan karton sanly skaner çap ediji maşyn kiçi mukdarda sargytlara laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

WD250-12A + Muti Pass ýokary hilli sanly inkjet çap ediji maşyn, skaneriň ini max 2500mm, uzynlygy çäksiz, 1000-e çenli çap etmegiň tizligi/ sag, 1 ~ 1000 PCS / H töweregi önümçilik netijeliligi, kiçi we şahsy sargytlar üçin iň gowy saýlama.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1.WD250 seriýaly sanly çap ediji maşyn, plastinkasyz, arassalamazdan, CMYK dört çeşme reňkli çap ediş re usingimini ulanyp, pes uglerod bilen amatly, daşky gurşawy goramak.

2. “Printhead” temperatura ulgamy, dürli pes temperatura gurşawyny netijeli ýeňip biler.

3. highokary takyklyk reduktory, has takyklygy, has çaltlygy we has durnukly öndürijiligi bilen has güýçli servo motoryny ulanmak.

4. 6 derejeli ýokary ýokary takyklykly dişli we ýokary takyk silindr görnüşli ýylmaýjy rolik ulanyň, has takyk sürüň.

5. Güýçli demirýol şöhlesi, sessiz ýol görkezijisi, tekiz ýalňyşlygy 0,2 mm-den az çap etmek, çap etmegi has durnukly we has takyk edýär.

6. Täze çap arassalaýyş tertibi, awtomatiki arassalamak, syýa tygşytlamak, has ýygylygy çap etmek.

7. Galyndy syýa döretmezden islege görä çap ediň, şeýlelik bilen az sarp edilip, daşky gurşawy has gowy gorap bilersiňiz.

8. Sargytlaryň üýtgemegi üçin çalt.1+ sahypadan işlemek üçin has pes çap bahasy.Müşderä gyssagly sargytlar üçin gyssagly hyzmat.

Goýmalar:

Gasynlanan karton tagtada sanly çap etmek, bal tagtasy, agaç tagta we ş.m.

Bellikler, NOOK., Mahabat suratlary

Aýratynlyklary:

Articleok. WD250-12A +
Çap Mirco-piezo iň beýik çap kellesi
Çap etme mukdary 12 bölek
Syýa görnüşi Waterörite suw bazasynyň boýag syýa
Reňk modeli Sian, Magenta, Sary, Gara
Orta aralyk 2mm-4mm
Çap etmegiň çözgüdi ≥600 * 360 dpi
Çap etmegiň netijeliligi Maks 1000㎡ / sagat
Çap etmegiň formaty Awto iýmitlendiriş astynda 2500mm * 1350mm
Guramagyň tizligi Çyzyk tagtasy çap edilenden soň gurap biler
Iş gurşawy 20ºC-25ºC ýapyk idity Çyglylyk 50% -70%
Syýa üpjünçiligi Awtomatiki syýa üpjünçiligi
Iýmitlendirmek tertibi Awtomatiki öňdebaryjy gyrasy iýmitlendirmek
Material galyňlygy 1.5mm-35mm (max 50mm zakaz edip bolýar)
Ulgamy işlediň Professional RIP ulgamy, professional çap ulgamy, 32 bit operasiýa ulgamy ýa-da ondan ýokary Win7 ulgamy
Elektrik üpjünçiligi Takmynan 18 KW kuwwat : AC380 ± 10% , 50-60HZ
Maşynyň ululygy L * W * H : 4730 * 6100 * 1751 (mm)
Agram 5300KGS

Bäsdeşlik artykmaçlygy:

Çap etmegiň usuly: inkjet skaneri

Gasynlanan karton üçin ýokary hilli sanly inkjet çap ediji maşyn

Kiçijik we şahsylaşdyrylan sargytlar üçin iň gowy saýlamaňyz

4 reňk, CMYK reňk rejimi

Çap etmegiň tizligi 440-a çenli/h

Daşky gurşaw, energiýa tygşytlamak, ýokary netijelilik we durnukly işlemek

Suw esasly boýag syýa, Daşky gurşaw, awtomatiki arassalaýyş ulgamy

Önümiň umumy maglumatlary:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: WONDER
Şahadatnama: CE
Model belgisi: WD250-12A +

Önümleriň söwda şertleri:

Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 UNIT
Baha: Saýlaw
Gaplamak maglumatlary: GYZ KESELI
Eltip bermegiň wagty: 1 AY
Tölegiň şerti: GYSGAÇA IŞ
Üpjünçilik ukyby: 100

Ajaýyp printeriň maglumat sahypasy

Çap etmek tertibi

Model

Material

Material ululygy
(Mm)

Çap etmegiň ululygy
(Mm)

Çözgüt

Çap etmegiň tizligi

Çap

Önümçiligiň netijeliligi

Bellik

Muti -pass

WD250-8A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 180 * 360dpi iň ýokary 440㎡ / H. EPSON 100-350 (PCS / H)  

 

WD250-16A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 180 * 360dpi iň ýokary 780㎡ / H. EPSON 200-700 (PCS / H)  

 

WDR250-8A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 300 * 360dpi iň ýokary 460㎡ / sag RICOH 120-450 (PCS / H)  

 

WDR250-16A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 300 * 360dpi iň ýokary 820㎡ / H. RICOH 240-900 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler

 

WDUV250-12A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 360 * 600dpi iň ýokary 230㎡ / H. RICOH 80-250 (PCS / H)  

 

WDUV250-24A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 360 * 600dpi iň ýokary 460㎡ / sag RICOH 120-450 (PCS / H)  
Passeke Pass
WD200-24A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 592 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
  WD200-32A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 790 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
  WD200-48A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 1185 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
  WD200-64A Y / W kraft liner tagtasy 2200 * 2400 1580 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
  WDR200-48A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 638 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
  WDR200-64A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 851 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
  WDR200-92A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 1223 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
  WDR200-124A Y / W kraft liner tagtasy 2200 * 2400 1649 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
Passeke Pass
WDUV200-80A Kartonyň ähli görnüşi 1800 * 2400 851 * 2400 600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 1,5 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 2500-6300 (PCS / H)  

Muti -pass

WDUV320-16A Gurluşyk materiallary min 320 * 320 / sany
iň ýokary 500 * 600 / sany
min 320 * 320 / sany
iň ýokary 500 * 600 / sany
≧ 360 * 600dpi iň ýokary 1500 sany / sag RICOH 1000-1500 (PCS / H) 6 sany
Passeke Pass
WDUV060-24A Gurluşyk materiallary 600 * 600 319 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
  WDUV060-28A Gurluşyk materiallary 600 * 600 372 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
  WDUV060-32A Gurluşyk materiallary 600 * 600 425 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
  WDUV060-36A Gurluşyk materiallary 600 * 600 478 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
bellik : Materialokardaky material ululygy awtomatiki iýmitlendiriş ýagdaýynda, skaner enjamy bilen iki gezek iýmitlenmek bilen uzynlygy çäklendirilmeýär;Awtomatiki guradyş ulgamy, awtomatik lak örtük enjamy we awtomatiki usulda ýöreýän sanly printer üçin islege bagly däl;

Waterörite suw esasly syýa, suw geçirmeýän lateks syýa we UV bejerip bolýan syýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň