WDUV60-XXX UV syýa bilen açyk reňkli potolokly sanly geçiriji sanly printer

Gysga düşündiriş:

Soňky ýyllarda şahsylaşdyrylan öý mebel bazary ýuwaşlyk bilen ýokarlandy we häzirem ösýär.Alýumin zynjyrlary, potoloklar, integrirlenen diwar, aýna süýşýän gapylar, deri çeper süýşýän gapylar, şkafyň süýşýän gapylary, hammamyň süýşýän gapylary, bölek ekranlary, çeper plitkalar we ş.m. moda we sahy öý bezegi ýokary derejesine öwrüldi, sanly adaty çap etmek güýçli boldy öý bezegi gurluşyk materiallarynyň täze eýýamynda tendensiýa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WDUV60, ýokary tizlikli UV gurluşyk materiallary, potolok üçin sanly çap ediji maşyn.Customöriteleşdirilen, energiýa tygşytlaýjy we täsirli.

WONDER gözleg we ösüş, UV gurluşyk materiallaryny sanly çap enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, müşderilere ýöriteleşdirilen, energiýany tygşytlaýan, netijeli sanly çap ulgamy bilen üpjün etmegi maksat edinýän täze kärhana.Döredileli bäri, WDUV320-16A, WDUV310-18A we WDUV60-36A potolok üçin, WDUV23-20A agaç pol üçin, WDUV60-48A diwar diwarlary üçin adaty sanly printer girizildi, müşderiniň islegini hasam çözmek üçin hyzmatlarymyzy we programmalarymyzy gowulandyrmak üçin , Wonder hemişe gözleg we işläp taýýarlamagy dowam etdiriň. Karton, aýna, keramiki kafel, metal plastinka, akril tagta, plastmassa tagta we ş.m. ýaly gaty materiallaryň beýleki görnüşleri, müşderileriň islegi boýunça sargyt edilip bilner.

WDUV60-XXX awto ýeke pasly potolokly UV syýa bilen açyk reňkli şekil3
WDUV60-XXX awto ýeke pasly potolokly UV syýa bilen açyk reňkli şekil4
WDUV60-XXX awto ýeke pasly potolokly UV syýa reňkli reňkli surat2

Goýmalar:

Şiftde, agaç polda, diwarda, kartonda, aýna, keramiki kafel, metal plastinka, akril tagta, plastmassa tagtada sanly çap etmek.

Aýratynlyklary:

Articleok. WDUV60-24 / 28/32/36 /..../ 196A (4-den köp
Çap Piezoelektrik ýokary bahaly çap
Çap etme mukdary 24/28/32/36 /..../ 196 (4-den köp adambölekleri (özleşdirilip bilner)
Syýa görnüşi Uörite UV bejerip bolýan syýa
Reňk modeli Sian, Magenta, Sary, Gara (Ak reňk düzülip bilner)
Orta aralyk 2mm-4mm
Çap etmegiň çözgüdi ≥300 * 600 dpi
Çap etmegiň netijeliligi Maksimum 1,5m / s
Material formaty Awtoulag bilen iýmitlenmegiň aşagynda 600mm * 600mm
Çap etmegiň formaty Awtomatiki iýmitlenişiň aşagynda (X) mm * 600mm (ýekeje reňkdäki çapyň mukdary we 53.2mm)
Guramagyň tizligi Gury bir gezek çap ediň
Iş gurşawy 15ºC-32ºC ýapyk , Çyglylyk 20% -70%
Syýa üpjünçiligi Awtomatiki üznüksiz syýa üpjünçiligi
Iýmitlendirmek tertibi Awtomatiki iýmitlendirmek
Material galyňlygy 0.3mm-0.8mm
Termostat ulgamy Patentli termostat ulgamy, günüň dowamynda kadaly işlemegi üpjün ediň
Ulgamy işlediň Professional RIP ulgamy, professional çap ulgamy, 32 bit operasiýa ulgamy ýa-da ondan ýokary Windows 7 ulgamy
Elektrik üpjünçiligi Takmynan 12 KW kuwwat : AC380 ± 10% , 50-60HZ
Maşynyň ululygy L * W * H : 5750 * 3670 * 2060 (mm)
Agram 4000KGS

Bäsdeşlik artykmaçlygy:

Çap etmegiň usuly: Passeke pasly ýokary tizlikli çap etmek

Qualityokary hilli sanly inkjet çap ediji maşyn

Qualityhli hili sargytlar, esasanam uly hilli sargytlar üçin amatly

1.5m / s çenli

Daşky gurşaw, energiýa tygşytlamak, ýokary netijelilik we durnukly işlemek

UV bejerip bolýan syýa, Daşky gurşaw, awtomatiki arassalaýyş ulgamy, islege görä çap ediň

Önümiň umumy maglumatlary:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: WONDER
Şahadatnama: CE
Model belgisi: WDUV60-24 / 28/32/36 /..../ 196A (4-den köp

Önümleriň söwda şertleri:

Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 UNIT
Baha: Saýlaw
Gaplamak maglumatlary: GYZ KESELI
Eltip bermegiň wagty: 1 AY
Tölegiň şerti: GYSGAÇA IŞ
Üpjünçilik ukyby: 100

Ajaýyp printeriň maglumat sahypasy

Çap etmek tertibi

Model

Material

Material ululygy
(Mm)

Çap etmegiň ululygy
(Mm)

Çözgüt

Çap etmegiň tizligi

Çap

Önümçiligiň netijeliligi

Bellik

Muti -pass

WD250-8A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 180 * 360dpi iň ýokary 440㎡ / H. EPSON 100-350 (PCS / H)  
WD250-16A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 180 * 360dpi iň ýokary 780㎡ / H. EPSON 200-700 (PCS / H)  
WDR250-8A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 300 * 360dpi iň ýokary 460㎡ / sag RICOH 120-450 (PCS / H)  
WDR250-16A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 300 * 360dpi iň ýokary 820㎡ / H. RICOH 240-900 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
WDUV250-12A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 360 * 600dpi iň ýokary 230㎡ / H. RICOH 80-250 (PCS / H)  
WDUV250-24A Y / W kraft liner tagtasy 2500 * 1350 2500 * 1350 ≧ 360 * 600dpi iň ýokary 460㎡ / sag RICOH 120-450 (PCS / H)  
Passeke Pass
WD200-24A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 592 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
WD200-32A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 790 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
WD200-48A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 1185 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
WD200-64A Y / W kraft liner tagtasy 2200 * 2400 1580 * 2400 360 * 180dpi
360 * 360dpi
360 * 720dpi
iň ýokary 0,9 m / s
iň ýokary 0,6 m / s
iň ýokary 0,3 m / s
EPSON 1200-3600 (PCS / H)  
WDR200-48A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 638 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
WDR200-64A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 851 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
WDR200-92A Y / W kraft liner tagtasy 1800 * 2400 1223 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
WDR200-124A Y / W kraft liner tagtasy 2200 * 2400 1649 * 2400 600 * 200dpi
600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 2,2 m / s
iň ýokary 1,6 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 3200-12000 (PCS / H) Guradyş ulgamy bilen ýarym örtükli tagtada çap etmek üçin sütünleri üýtgedip biler
Passeke Pass
WDUV200-80A Kartonyň ähli görnüşi 1800 * 2400 851 * 2400 600 * 300dpi
600 * 600dpi
iň ýokary 1,5 m / s
iň ýokary 0.8 m / s
RICOH 2500-6300 (PCS / H)  

Muti -pass

WDUV320-16A Gurluşyk materiallary min 320 * 320 / sany
iň ýokary 500 * 600 / sany
min 320 * 320 / sany
iň ýokary 500 * 600 / sany
≧ 360 * 600dpi iň ýokary 1500 sany / sag RICOH 1000-1500 (PCS / H) 6 sany
Passeke Pass
WDUV060-24A Gurluşyk materiallary 600 * 600 319 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
WDUV060-28A Gurluşyk materiallary 600 * 600 372 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
WDUV060-32A Gurluşyk materiallary 600 * 600 425 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
WDUV060-36A Gurluşyk materiallary 600 * 600 478 * 600 ≧ 300 * 600dpi iň ýokary 1,5 m / s RICOH    
Bellik : Materialokardaky material ululygy awtomatiki iýmitlendiriş ýagdaýynda, skaner enjamy bilen iki gezek iýmitlenmek bilen uzynlygy çäklendirilmeýär;
Awtomatiki guradyş ulgamy, awtomatik lak örtük enjamy we awtomatiki usulda ýöreýän sanly printer üçin islege bagly däl;
Waterörite suw esasly syýa, suw geçirmeýän lateks syýa we UV bejerip bolýan syýa we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň