WDMS250-32A ++ Multi Pass-Single Pass sanly çap ediş enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WDMS250 “Multi Pass” ýokary takyklyk skanerini we “Single Pass” ýokary tizlikli iki dürli sanly çap usulyny birleşdirýär.Uly göwrümli, uly meýdany, ýokary takyklygy we doly reňkli karton sargytlaryny skaner re modeiminde çap etmegi saýlap bilersiňiz, şeýle hem has giň gerime laýyk köp mukdarda sargyt çap etmek üçin derrew “Single pass” ýokary tizlikli çap re modeimine geçip bilersiňiz. gasynlanan sanly çaphana zerurlyklary, müşderi toparlarynyň 70% -den gowragyny öz içine alýar, enjamlara maýa goýumlaryny azaldýar, ýer tygşytlaýar, zähmet, tehniki hyzmat we beýleki çykdajylary tygşytlaýar we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Gasynlanan sanly çaphana tehnologiýasynda ýene bir täzelik!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň