önüm_banner
Prhli printerler Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Latyn Amerikasynyň, Europeewropanyň we beýlekileriň ýurtlaryna eksport edilen CEewropa CE şahadatnamasyny eýýäm geçýärler.Wonder müşderimiziň daşky gurşaw meselelerini we önümçilik netijeliligi meselelerini biziň ugrumyz üçin çözer, müşderilere hemişe has ekologiýa energiýasy, has durnukly we has netijeli gaplama çap ulgamy bilen üpjün eder.
  • WDGY250 AWRO WARNISH örtükli maşyn

    WDGY250 AWRO WARNISH örtükli maşyn

    WDGY seriýaly awtoulag lak örtük enjamy, Wonder sanly printerlerine gabat gelýän R&D.Sanly çapdan soň örtülen tagtalar suw geçirmeýär we şekiliň reňkini has ýalpyldawuk saklaýar.Suw geçirmeýän syýa bilen çap etmek üçin has arzan çykdajy gerek, ýöne has gowy çap etmek effekti.

  • WDGY250 AWRO WARNISH örtükli maşyn

    WDGY250 AWRO WARNISH örtükli maşyn

    Düşündiriş WDGY seriýaly awtoulag lak örtük enjamy, Wonder sanly printerlerine gabat gelýän R&D.Sanly çapdan soň örtülen tagtalar suw geçirmeýär we şekiliň reňkini has ýalpyldawuk saklaýar.Suw geçirmeýän syýa bilen çap etmek üçin has arzan çykdajy gerek, ýöne has gowy çap etmek effekti.Goýmalar: Gasynlanan karton tagtalar lak örtük, suw geçirmeýän aýratynlyklar: ArticleOK madda.WDGY250 Çybyk taýagyň beýikligi Awtomatiki düzediş Örtügiň netijeliligi 1.5m / s örtük ...