önüm_banner
Prhli printerler Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Latyn Amerikasynyň, Europeewropanyň we beýlekileriň ýurtlaryna eksport edilen CEewropa CE şahadatnamasyny eýýäm geçýärler.Wonder müşderimiziň daşky gurşaw meselelerini we önümçilik netijeliligi meselelerini biziň ugrumyz üçin çözer, müşderilere hemişe has ekologiýa energiýasy, has durnukly we has netijeli gaplama çap ulgamy bilen üpjün eder.
 • WDKC310 / 380 DÖWRÜN KARTON ÜÇIN AWTO SLOTTING MASHINASY

  WDKC310 / 380 DÖWRÜN KARTON ÜÇIN AWTO SLOTTING MASHINASY

  Awtomatiki iýmitlendirmek, Awtomatiki ýygnamak, Rolluň beýikligini awtomatiki düzüň

  Sanly printer bilen ajaýyp birleşmek.

  Gaty ululykdaky kartonlar köp pyçak ulanyp biler, çuňlugy çäklendirilmez

  Oturylyş giňligini sargyt edip bolýar, beýleki zawod enjamlarynyň köpüsi 50 sm aralykda çäklidir

  Oturyşyň iň pes aralygy 50mm, beýikligi çäkli däl

  Pyçaklary aromatiki, pozisiýa takyklygyny 0. 5mm aralygynda sazlaň.

  Oterleri kesmek, kesmek, ýüklemek çyzygyny bir ýere jemläň.

 • WDKC310 / 380 DÖWRÜN KARTON ÜÇIN AWTO SLOTTING MASHINASY

  WDKC310 / 380 DÖWRÜN KARTON ÜÇIN AWTO SLOTTING MASHINASY

  Düşündiriş Awtomatiki iýmitlendirmek, Awtomatiki ýygnamak, Roll beýikligini awtomatiki sazlamak Sanly printer bilen ajaýyp birleşmek.Gaty ululykdaky kartonlar köp pyçak ulanyp biler, çukuryň çuňlugy çäklendirilmez .Oterleri kesmek, kesmek, ýüklemek çyzygyny bir ýere jemläň.Kuwwatyň ýaýramagy ...