önüm_banner
Prhli printerler Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Latyn Amerikasynyň, Europeewropanyň we beýlekileriň ýurtlaryna eksport edilen CEewropa CE şahadatnamasyny eýýäm geçýärler.Wonder müşderimiziň daşky gurşaw meselelerini we önümçilik netijeliligi meselelerini biziň ugrumyz üçin çözer, müşderilere hemişe has ekologiýa energiýasy, has durnukly we has netijeli gaplama çap ulgamy bilen üpjün eder.
 • WDUV200-XXX senagaty UV syýa bilen açyk reňkli ýokary tizlikli sanly çap ediş maşynyny geçýär

  WDUV200-XXX senagaty UV syýa bilen açyk reňkli ýokary tizlikli sanly çap ediş maşynyny geçýär

  Tabaksyz, arassalamazdan, kompýuteriň akylly işlemegi, ýönekeý amal, emeli materiallary tygşytlamak;LEDörite LED yşyk ulgamy, gury has çalt bejermek, çap effektini ep-esli gowulandyrýar;

  Dört reňkli CMYK çap etmek re modeimini ulanyň, bäş reňkli CMYK + W zakaz edip bolýar, çap etmegi has reňkli edýär, reňkli çap etmegi we sanly amatly amaly saklaýar, ýokary hilli we ýokary tizligiň ajaýyp kombinasiýasyna ýetýär.

 • Gasynlanan kagyz üçin sanly deslapky printeri togtatmak üçin WDUV00-XXX senagaty ýekeje pass

  Gasynlanan kagyz üçin sanly deslapky printeri togtatmak üçin WDUV00-XXX senagaty ýekeje pass

  WDR200 suw esasly syýa, CMYK dört reňk re useimini ulanýar;

  WDUV200 UV syýa ulanyp, CMYK + W bäş reňk re modeimini saýlap biler;

  Takyklygy 600 setir, çap etmegiň tizligi iň ýokary 108 m / min bolup biler;

  Meýletin, 210 m / min çenli bolup bilýän 900/1200 setir;

  Çap etmegiň ini 1600mm ~ 2200mm sargyt edip bolar;

  Professional guradyş ulgamy, lak örtük ulgamy we awtoulag ýygnamak ulgamy üçin rulon;

  Çap etmegiň hili flexo çapdan ýokarydyr we ofset çap etmek bilen deňeşdirilýär.

 • Gasynlanan kagyz üçin sanly deslapky printeri togtatmak üçin WDUV200-XXX senagaty ýekeje pass

  Gasynlanan kagyz üçin sanly deslapky printeri togtatmak üçin WDUV200-XXX senagaty ýekeje pass

  ● WD200 suw esasly syýa, CMYK dört reňk re useimini ulanýar;

  ● WDUV200 UV syýa ulanyň, CMYK + W bäş reňk re modeimini saýlap bilersiňiz;

  600 Takyk takyklygy 600 setir, çap etmegiň tizligi iň ýokary 108 m / min bolup biler;

  ● Meýletin 210 m / min çenli 900/1200 setir

  ● Çap etmegiň ini 1600mm ~ 2200mm sargyt edip bolýar;

  Professional Professional guratma ulgamy, lak örtük ulgamy we awtomatik ýygnamak ulgamy üçin rulon bilen birikdirilen;

  ● Çap etmegiň hili flexo çapdan ýokarydyr we ofset çap etmek bilen deňeşdirilýär.

 • WDUV200-128A ++ Sanly deslapky çap ediş maşynyna Roll üçin ýeke-täk Pass Roll

  WDUV200-128A ++ Sanly deslapky çap ediş maşynyna Roll üçin ýeke-täk Pass Roll

  Esasy kagyzy öňünden çap etmek üçin sanly çap etmek
  Blackeke-täk gara we reňkli çap etmek elýeterli
  Düzediş ulgamy bilen birikmek
  Guradyş ulgamy we togalanýan awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy
  Has durnukly işlemek
  Çap etmegiň hili flexo çapdan daşgary amala aşyrylýar
  Ofset çap etmek bilen deňeşdirilýär
  Tabak ýasamak, zähmet tygşytlamak, üýtgeýän maglumatlar ýok

  Tehniki parametrler:
  Çap etmegiň ini 800mm, kämilleşdirilip we 1800dpi düzülip bilinýän 1200dpi salgylanma takyklygy, iň çalt çyzygyň tizligi 150 m / s, gündelik çykarylyşy 200,000 inedördül metre ýetip biler.

  Maşynyň görnüşi: Sanly deslapky çap ediş maşynyna Roll-a ýeke-täk Pass Roll
  Maşyn modeli: WDUV200-128A ++
  Çap görnüşi: EPSON I3200 ýa-da RICOH Gen5 (düzülip bilner)
  Çap ediş sany: 128 (düzülip bilner)
  Syýa görnüşi: Suw esasly pigment syýa ýa-da UV syýa (düzülip bilner)
  Reňk re: imi: Sary Magenta Sian Gara (YMCK)
  Çap etmegiň netijeliligi: 1200 * 150dpi, iň çalt 150m / min
  1200 * 200dpi, iň çalt 120m / min
  1200 * 300dpi, iň çalt 84m / min
  Material galyňlygy: 0,2-1.0mm
  Çap etmegiň ini: 800mm-1500mm (düzülip bilner)