önüm_banner
Prhli printerler Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Latyn Amerikasynyň, Europeewropanyň we beýlekileriň ýurtlaryna eksport edilen CEewropa CE şahadatnamasyny eýýäm geçýärler.Wonder müşderimiziň daşky gurşaw meselelerini we önümçilik netijeliligi meselelerini biziň ugrumyz üçin çözer, müşderilere hemişe has ekologiýa energiýasy, has durnukly we has netijeli gaplama çap ulgamy bilen üpjün eder.
 • WDUV60-XXX UV syýa bilen açyk reňkli potolokly sanly geçiriji sanly printer

  WDUV60-XXX UV syýa bilen açyk reňkli potolokly sanly geçiriji sanly printer

  Soňky ýyllarda şahsylaşdyrylan öý mebel bazary ýuwaşlyk bilen ýokarlandy we häzirem ösýär.Alýumin zynjyrlar, potoloklar, integrirlenen diwar, aýna süýşýän gapylar, deri sungat süýşýän gapylar, şkafyň süýşýän gapylary, hammamyň süýşýän gapylary, bölek ekranlary, çeper plitkalar we ş.m. moda we sahy öý bezegi ýokary derejä öwrüldi, sanly adaty çap etmek güýçli boldy öý bezegi gurluşyk materiallarynyň täze eýýamynda tendensiýa.

 • WDUV60-48A awto SINGLE PASS UV syýa reňkli reňkli suratly sanly printer

  WDUV60-48A awto SINGLE PASS UV syýa reňkli reňkli suratly sanly printer

  Soňky ýyllarda şahsylaşdyrylan öý mebel bazary ýuwaşlyk bilen ýokarlandy we häzirem ösýär.Alýumin zynjyrlar, potoloklar, integrirlenen diwar, aýna süýşýän gapylar, deri sungat süýşýän gapylar, şkafyň süýşýän gapylary, hammamyň süýşýän gapylary, bölek ekranlary, çeper plitkalar we ş.m. moda we sahy öý bezegi ýokary derejä öwrüldi, sanly adaty çap etmek güýçli boldy öý bezegi gurluşyk materiallarynyň täze eýýamynda tendensiýa.

 • WDUV60-XXX UV syýa bilen açyk reňkli potolokly sanly geçiriji sanly printer

  WDUV60-XXX UV syýa bilen açyk reňkli potolokly sanly geçiriji sanly printer

  Soňky ýyllarda şahsylaşdyrylan öý mebel bazary ýuwaşlyk bilen ýokarlandy we häzirem ösýär.Alýumin zynjyrlar, potoloklar, integrirlenen diwar, aýna süýşýän gapylar, deri sungat süýşýän gapylar, şkafyň süýşýän gapylary, hammamyň süýşýän gapylary, bölek ekranlary, çeper plitkalar we ş.m. moda we sahy öý bezegi ýokary derejä öwrüldi, sanly adaty çap etmek güýçli boldy öý bezegi gurluşyk materiallarynyň täze eýýamynda tendensiýa.